• Stacks Image 1104

    Caption Text

    Link
Therapiemogelijkheden bij glasvochtvertroebelingen

De YAG laser wordt al ca. 30 jaar ingezet bij nastaarbehandelingen (lenskapselvertroebelingen) of bij het verwijderen van verdichtingen in het voorste gedeelte van het glasvocht. Voor een oogspecialist behoort deze behandeling tot de standaardbehandelingen.
Met de tot voor kort ontwikkelde “high end” apparatuur was het slechts mogelijk, om alleen het voorste oogsegment precies en doelgericht te behandelen. Deze apparatuur was niet secuur genoeg om het dieper gelegen glasvochtgebied te behandelen, terwijl juist daar de meeste glasvochtvertroebelingen ontstaan.
In 2012 bracht de firma Ellex haar YAG Laser Ultra Q Reflex op de markt. Het is de firma Ellex met grote perfectie gelukt om de lichtinvalsstraal door de microscoop, de belichtingsstraal en de laserstralen tezamen op een lijn te brengen. Met betrekking tot voorgaande lasers is dit een beduidend novum, naast de andere technische vernuftigheden, die deze laser tot een ideaal instrument voor het behandelen van het glasvocht maakt.
Glasvochtvertroebelingen kunnen nu pijnloos en op minimaal-invasieve wijze worden verwijderd. Bij de Laser Vitreolyse worden extreem korte laserimpulsen doelgericht in het glasvocht gestraald. De vertroebelingen nemen de laserenergie op en worden daardoor verpulverd, waarna deze vanzelf oplossen. Storende weefselstrengen worden doorgesneden. Het samenhangende floaterweefsel wordt aanzienlijk gereduceerd, zodat het zicht niet meer door schaduwvorming wordt beïnvloed.
Helaas kunnen alleen de lichtere vormen van glasvochtvertroebeling met de YAG laser worden verwijderd. Ernstigere vormen worden door middel van het operatief verwijderen van het glasvocht behandeld. Deze procedure wordt zeer duidelijk op de website van de oogspecialisten dr. Kaymak en dr. Breyer uit Düsseldorf beschreven.
Stacks Image 1114