• Stacks Image 1104

    Caption Text

    Link
Nastaarbehandeling met de Ellex YAG Laser Ultra Q Reflex
  • Nastaar voor de behandeling

  • Na de nastaarbehandeling. Er is m.b.v. de Ellex YAG-laser een zorgvuldig uitgemeten ruitvormige opening gecreëerd