• Stacks Image 1104

    Caption Text

    Link
Resultaten na de behandeling
  • Dichte vertroebeling voor de behandeling

  • Dichte vertroebeling weergegeven door de Optos in zwart/wit contrast

  • Na de YAG-laser behandeling

Stacks Image 725
Rechts: voor de YAG laserbehandeling
Links: na de YAG laserbehandeling
Niet altijd is het mogelijk om de glasvochtvertroebelingen geheel te verwijderen. Desondanks was de patiënt erg tevreden met het resultaat.