• Stacks Image 1104

    Caption Text

    Link
Diagnostiek van glasvochtvertroebelingen

Tijdens het eerste consult in onze praktijk worden uw ogen zorgvuldig onderzocht. Voor ons is het belangrijk, dat wij de volledige voorgeschiedenis m.b.t. uw ogen kennen. Ook willen we graag weten of u diabetes mellitus heeft, aan een auto-immuunziekte lijdt, welke medicijnen u gebruikt, of dat u mogelijk in het verleden een oogoperatie of een laserbehandeling heeft ondergaan. De volledige anamnese wordt aan de hand van een gestandaardiseerd protocol afgenomen. Daarna worden de gezichtsscherpte en de oogdruk gemeten, vervolgens krijgt u pupil verwijdende druppels in uw ogen. Omdat u na deze druppels gedurende enkele uren niet zelf mag autorijden, raden wij u aan om een chauffeur mee te brengen. Aansluitend volgt een onderzoek met de Optos netvliesscanner. Dit onderzoek is momenteel het meest moderne onderzoek om het gehele netvlies in kaart te brengen. Met behulp van deze scanner worden netvliesaandoeningen sneller en beter gediagnosticeerd en worden glasvochtvertroebelingen duidelijker zichtbaar. In de regel kan er vaak al aan de hand van deze opname een indicatie worden gegeven over de mogelijke resultaten van een laserbehandeling. Ook biedt deze opname u de mogelijkheid om zelf de oorzaak van uw klachten te bekijken en te leren begrijpen. Hierna volgt, event. met behulp van een contactglas, een onderzoek aan de spleetlamp.
Indien nodig wordt de macula met de Spectralis OCT onderzocht, wordt er van het glasvocht een ultrasone opname gemaakt en maken wij t.b.v. de documentatie een spleetlampfoto. Daarna bespreken wij gezamenlijk de behandelingsmogelijkheden.


Stacks Image 352