• Stacks Image 1104

    Caption Text

    Link
Optos voorbeeld
  • 01 Overzicht van het gehele netvlies

  • 02 Het centrale deel 30% van het netvlies

  • 03 Glasvochtvertroebeling optimaal in kaart gebracht door de Optos-Scanner