• Stacks Image 145

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 146

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 147

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 152

  Caption Text

  Link
Geachte patiënten,

De afgelopen jaren waren m.b.t. vitreolysis-behandelingen zeer arbeidsintensief. De laatste update van mijn website over dit thema is alweer van twee jaar geleden, daarom wordt het tijd voor een aanpassing.

Al bijna 9 jaar heeft de YAG Floater Vitreolyse mijn grote belangstelling en het overgrote deel van mijn tijd houd ik mij hiermee bezig.

Ik prijs mij zeer gelukkig met de twee nieuwe oogartsen, die ons praktijknetwerk zijn komen versterken en die mij bij de reguliere werkzaamheden sterk ondersteunen. De floater laserbehandeling zal echter ook in de toekomst uitsluitend door mij worden uitgevoerd.
Stacks Image 2602
van rechts naar links: Dr. Brasse, Dr. M. Rählmann, Dr. L. Krabbe und drs. E. Feldmann
Inmiddels zijn in mijn praktijk zo’n 1.986 patiënten behandeld met de YAG Laser Vitreolyse, daaronder zijn ook patiënten die ver weg wonen. Het aantal 1200 is, (naar mij bekend is), het hoogste aantal behandelde patiënten in Duitsland. De patiëntentevredenheid is hoog. Complicaties, behalve een (bijbehorende) tijdelijke verhoging van de oogdruk, hebben zich in mijn praktijk niet voorgedaan. Dit is alleen mogelijk door tijd te nemen voor een patiënt en door gedegen onderzoeken uit te voeren. Per patiënt moet voor de diagnostiek en de therapie ca. 4 -5 uur worden uitgetrokken. Daarom kunnen we patiënten niet altijd een voorkeur afspraak geven. Uiteraard proberen wij in de wensen van een patiënt mee te gaan.

Mijn activiteiten als referent en publicist breiden zich steeds meer uit. Dit is voor een verdere ontwikkeling van de behandeling dan ook onontbeerlijk. Tijdens het ESCRS congres in 2016 in Kopenhagen heb ik mede de IOFS - de International Floater Society opgericht.
Stacks Image 2608
De IOFS moet als platvorm dienen voor een internationale uitwisseling van ervaringen en het verder ontwikkelen van de YAG Laser Vitreolyse. Samen met mevrouw prof. M.J. Tassignon van de Universiteitskliniek in Antwerpen heb ik in het kader van de IOFS het onderdeel Indeling en Classificatie van Glasvochtvertroebelingen op mij genomen. Ons doel is om aan de hand van een histologische en anatomische benadering de veelvoud aan vertroebelingen in te kaderen. tafel

Omdat er veel varianten van vertroebelingen zijn, is het voor een indicatiestelling voor een laserbehandeling van groot belang om een goede indeling te hebben. Daar hangt de prognose van de behandeling vanaf. Niet elke vertroebeling (floater) moet worden gelaserd. Daarnaast is ook de plek in het oog belangrijk. Als deze te dicht bij het netvlies of de lens ligt, dan is een laserbehandeling niet altijd eenvoudig.

Begin 2016 stelde de firma Ellex mij, met als gesprekspartner dr. Paul Singh / USA, een prototype van een nieuwe YAG laser met een groene lichtbundel ter beschikking. Ik was samen met hem direct enthousiast over de innovatie. Vooral bij jonge patiënten en patiënten met een sterke myopie (bijziendheid) kunnen de floaters m.b.v. de groene lichtbundel nog beter worden getraceerd.
Door het succes van de behandeling durfde ik een investering voor een tweede lasersysteem aan, toen deze begin 2017 officieel op de markt kwam. Mijn bijdrage tot verbetering van het systeem zit in het op maat laten maken van een stellage door een werktuigbouwkundige firma in het Münsterland. Het betreft een stellage, die een grotere radius heeft en 10 kg zwaarder is als het origineel. Dit maakt de laser stabieler en zekerder.
Stacks Image 2614
Niet alleen een verdere ontwikkeling van de lasertechnologie is belangrijk. Ook het verbeteren van de contactlenzen, die tijdens de behandeling op het oogoppervlak wordt geplaatst, is noodzakelijk. Hierdoor wordt toegang tot het inwendige oog verkregen.

De firma Ocular https://www.ocularinc.com heeft zeer welwillend intensief aan de ontwikkeling van een nieuwe contactlens bijgedragen. In deze lens is een prisma ingebouwd. Met behulp hiervan kunnen ook floaters in het glasvocht worden behandeld, die met eerdere lenzen niet te bereiken waren.
Stacks Image 2624
Tot 5 jaar geleden hielden zich nog maar enkele oogartsen met vitreolyse bezig. Thans interesseren zich ook verschillende universtiteitsklinieken in Duitsland voor dit thema. Ook in de grootste universiteitskliniek in Nederland “Het Oogziekenhuis Rotterdam” is men met deze behandelingen begonnen. Zoals u onder News kunt lezen heb ik uitnodigingen van de NOG en de ÖOG (Nederlandse en Oostenrijkse oftalmologische gezelschappen) aangenomen. De organisatie van de DOC in Nürnberg http://www.doc-nuernberg.de/ heeft mij gevraagd om een lezing van 90 minuten te verzorgen over het thema YAG Laser Vitreolyse. Mede hierdoor wordt nu dit thema ook bij het grootste oftalmologische congres voor het Duitstalige gebied officieel erkend.

Terugkijkend is het een prachtige ontwikkeling waaraan ik de laatste jaren mocht meewerken. Er kunnen al veel patiënten worden geholpen, maar het doel is nog niet bereikt. Veel kan nog worden verbeterd, vooral voor patiënten die wij tot nu toe nog niet kunnen helpen. Tot het onderzoeksgebied behoort ook een behandeling met atropine, een middel dat de waarneming van van floaters reduceert. In de universiteitskliniek in Rostock wordt aan deze therapie gewerkt om d.m.v. gedragstherapie de waarneming van storende floaters te verlagen. Helaas worden onderzoeken naar behandelingsmogelijkheden niet door zorgverzekeraars ondersteund. In het verleden was dat bij behandelingen van andere oogaandoeningen evenzo. Een staaroperatie m.b.v. faco-emulsificatie werd in het begin in vakkringen volledig afgewezen. Tegenwoordig wordt deze operatie wereldwijd het vaakst uitgevoerd. Voor een dergelijke ontwikkeling zullen mijn collega’s en ik ons intensief inzetten.

Met vriendelijke groet,
Dr. med. Karl Brasse MRCOphth
Stacks Image 169